4 Bình luận
 • toplinkhay
  nhiệm vụ của báo chí: - Phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội; làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của Nhân dân;

  - Phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội;
 • kite203
  Thối cả chùm.
 • Nobelerawatch
  đấy, đã bảo kín kín thôi không chịu cơ
Website liên kết