4 Bình luận
  • TanNg
    Chắc gì đã gửi thật là máy ảnh
  • Jennyhp
    Các bạn gửi hàng rút kinh nghiệm, đây là tiếc tiền ship đây. Nếu khai máy ảnh, lại giá trị cao thì phải mua bảo hiểm, phí sẽ mắc hơn nhiều. Nghĩ rằng cứ gửi bọn nó k biết bên trong có gì sao? Có gì quý phải khai thật, bên vận chuyển họ phải chuyển theo đường đặc biệt để đảm bảo k bị mất (đóng phí đàng hoàng đó nhen ) Còn k khai gì k mia bảo hiểm hả? Mất sẽ được đền nhen, bằng... 2 lần phí ship
Website liên kết