11 Bình luận
  • DFTT
    3 cái tượng mà bọn nhà báo với mấy ông bà kêu lõa lồ thì t đề nghị dẹp luôn nhà mồ tây nguyên và 3 cái lễ hội chim gỗ phá trinh luôn đi, trông vừa xấu , khắm , vô văn hóa vãi ra ấy
Website liên kết