29 Bình luận
  • tuanna0703
    Cho em nó một cơ hội đi bro
  • HansNam
    @langtudien nghe từ chính nhân vật, trải nghiệm cá nhân vẫn hơn chứ. Cả CLB là người tiếp xúc với Quyến nhiều hơn chúng ta, họ biết rõ hơn Quyến là người như thế nào. SLNA vẫn là một trong những đội đào tạo trẻ tốt nên sẽ không gửi trứng cho ác đâu
Website liên kết