17 Bình luận
  • QCTT68
    @hoacaitrenao ảnh này troll facebook. Ba mẹ ruột còn không nắm hết thông tin, sở thích con cái. Facebook mới hiểu rõ tường tận.
Website liên kết