2 Bình luận
  • Duy_Truong
    Lỗi của người dân làm cán bộ bức xúc .
  • kekin
    Chả lẽ làm công an là phải qua tập huấn lớp cọp py rai tơ hả các mẹ? Các bác viết cọp py hay vãi, thích bẻ gì bẻ đó hết mà nghe vẫn mướt tai vô cùng
Website liên kết