14 Bình luận
  • VTV
    @thl kiểu như khóa mấy cái hòm hay rương chứa đồ quan trọng, mỗi ông giữ một chìa, phải có 3 chìa mới mở được
  • THL
    @vtv 1 ông đãng trí làm mất thì 2 ông kia móm luôn
Website liên kết