16 Bình luận
  • infousa
    @xoizone IS phải gọi CS là cụ ý chứ, tuổi gì sánh nổi.
  • classik
    Không nên xem những hình ảnh hoặc video này; vì mọi thứ đã qua. Việc hành quyết sát hại nhau đều là ân oán từ kiếp trước. Kiếp này hãy là người có giấc mơ đẹp hướng về màu xanh thịnh vượng
  • downfall
    @xoizone Việt Cộng ngày xưa ở Sài Gòn thì cũng khác gì IS bây giờ.
Website liên kết