1 Bình luận
  • Jennyhp
    Đường hoa PMH bảo vệ đứng đầy ra mà các chị vẫn cứ vít hoa (hoa lan chắc cả chục triệu/ giò), nhảy vào bên trong chỗ trưng bày (dù đã có biển). Vườn hoa thì là thế này nát k có gì là lạ
Website liên kết