5 Bình luận
  • TanNg
    Blackberry giờ gia nhập đội Patents troll, tạm dịch là quấy rối bản quyền.

    Patents trolls là nhóm mà người ta rất ghét. Đại loại là anh có một cái bản quyền, anh không còn dùng nó trong sản phẩm nữa, không còn sáng tạo và kinh doanh nữa. Nhưng anh đi kiện cáo các công ty thành công khác để kiếm tiền, gây cản trở các công ty khác sáng tạo mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Patents trolls là một kẽ hở pháp lý của hệ thống bảo vệ bản quyền vì mục tiêu tối thượng là phục vụ người tiêu dùng bị patents troll phá hoại.
Website liên kết