1 Bình luận
  • kekin
    Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều những người la hét, đẩy nhau trước các thực khách khác tại nhà hàng.


    Chỉ thấy được như này thì phóng viên bị mù mẹ rồi
Website liên kết