19 Bình luận
  • yanfelix
    @hau_nguyen Đó là Mr_Zero : Ăn tiết canh bị sán lên não. Nhưng vấn đề là sau đó mới phát hiện bệnh khác nặng hơn. Em ấy mất mấy năm rồi
Website liên kết