24 Bình luận
  • Bazoda
    @tanng Xin phép decode giúp cộng đồng hiểu về cmt này

    dm c d th th th l th n, n t a mhd


    Đm, cuộc đời thường thế thôi lắm thằng ngu, ngu thế anh méo hiểu được
Website liên kết