10 Bình luận
 • minute9999
  Do xài bản crack phiên bản 4.0 nên hệ thống bị lỗi nhiều mong người dân thông cảm
 • KaZaT
  Các bác không phải xoắn. Chúng ta không giống họ mà luôn đi tắt đón đầu nhé.
 • quanglh
  Báo cáo đây: http://tinyurl.com/y7hb39fl

  Xem trang 262. Nó chia 100 nước nó khảo sát làm 4 nhóm:

  1. Leading: hiện có nền tảng ngon, tương lai sẽ ngon.
  2. High-Potential: hiện nền tảng chưa ngon, nhưng tương lai sẽ ngon.
  3. Legacy: hiện nền tảng ngon nhưng tương lai sẽ đi xuống.
  4. Nascent: hiện nền tảng lởm, tương lai vẫn sẽ lởm.

  Việt Nam thuộc nhóm 4, cùng 1 lố các Quốc gia khác. Xem hình ở trang 262 thì thôi cũng an ủi là cũng gần ở tâm hình vuông.

  Xem trang 263, nó xếp hạng cả mấy chục mục, nhiều cái Việt Nam cũng cao, bài báo lại cứ nhè mấy cái lởm lôi ra để định hướng.

  Nói cho cùng, vận mệnh mình ở trong tay mình. Thằng khác nó cảnh báo chỉ là để mình phải nỗ lực hơn thôi.

  Không liên quan nhưng nhiều bạn bên trên auto quăng đá mà không thấy vô vị sao?
 • ConCoVN
  4.0=4x0 thì có
 • KaZaT
  @quanglh dạ có, vô vị lắm bác ạ. Miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim.
 • hongtucspa_danang
  Đầy cụ có hiểu gì về cm 4.0 đâu
 • KaZaT
  Các bác không phải xoắn. Chúng ta không giống họ mà luôn đi tắt đón đầu nhé.
 • minute9999
  Do xài bản crack phiên bản 4.0 nên hệ thống bị lỗi nhiều mong người dân thông cảm
 • ConCoVN
  4.0=4x0 thì có
 • Mduc
  4.0 trong chánh niệm nhé
 • banhdauxanh
  Bọn tư bản giãy chết mà cũng đòi xếp hạng cm 4.0 à?
 • chaududan
  chúng ta vốn đã ở 4.0 rồi
 • quanglh
  Báo cáo đây: http://tinyurl.com/y7hb39fl

  Xem trang 262. Nó chia 100 nước nó khảo sát làm 4 nhóm:

  1. Leading: hiện có nền tảng ngon, tương lai sẽ ngon.
  2. High-Potential: hiện nền tảng chưa ngon, nhưng tương lai sẽ ngon.
  3. Legacy: hiện nền tảng ngon nhưng tương lai sẽ đi xuống.
  4. Nascent: hiện nền tảng lởm, tương lai vẫn sẽ lởm.

  Việt Nam thuộc nhóm 4, cùng 1 lố các Quốc gia khác. Xem hình ở trang 262 thì thôi cũng an ủi là cũng gần ở tâm hình vuông.

  Xem trang 263, nó xếp hạng cả mấy chục mục, nhiều cái Việt Nam cũng cao, bài báo lại cứ nhè mấy cái lởm lôi ra để định hướng.

  Nói cho cùng, vận mệnh mình ở trong tay mình. Thằng khác nó cảnh báo chỉ là để mình phải nỗ lực hơn thôi.

  Không liên quan nhưng nhiều bạn bên trên auto quăng đá mà không thấy vô vị sao?
Website liên kết