15 Bình luận
  • MattHoang
    thằng luật sư này rồi sẽ lên chức cao hơn, vì não trạng hắn giống các quan
  • Mr_TK
    Nói ngu thế mà cũng làm luật sư? Bảo sao luật pháp nước nhà càng ngày càng tệ
Website liên kết