Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • Duy_Truong
    Đảng uỷ nghiêm quá. Giá mà chống tham nhũng cũng nghiêm được như vậy!