2 Bình luận
  • THL
    sao cứ phải lôi vấn đề tâm linh vào để cản trở phát triển thế nhỉ ?
  • Scouter
    Thủ đô Rome còn có tàu điện ngầm, trong khi Hà Nội so với nó chả là gì
Website liên kết