7 Bình luận
  • TanNg
    MÌnh thích thì mình lùi thôi
  • signoreV
    Nếu vợ rụng trứng mà mình không quản được thì bắt vợ đi cắt mẹ cái buồng trứng

    Lời một ông chồng đang làm thượng thư bộ thông
Website liên kết