Trở lên trên
Viết bình luận 7 Bình luận
  • TanNg
    MÌnh thích thì mình lùi thôi
  • signoreV
    Nếu vợ rụng trứng mà mình không quản được thì bắt vợ đi cắt mẹ cái buồng trứng 

    Lời một ông chồng đang làm thượng thư bộ thông