3 Bình luận
  • cuccu1
    Cho lên hot dụ gà
  • HansNam
    nhìn tên website đã thấy động cơ
  • hao29
    Ngáo đá rồi, nếu nó có ứng dụng gì đó đáng giá thì người ta làm ra loại coin khác có công năng tương tự như thế để mà dùng, có khó gì đâu. Việc gì mà phải dùng cái đồng Bitcoin giá thì cao mà các anh đã sở hữu phần lớn rồi.
Website liên kết