Trở lên trên
Viết bình luận 9 Bình luận
  • kedienro
    @hansnam mấy người quan tâm quá vô tù hết mie rồi còn đâu hehe. Giới trẻ phải biết nhìn gương người đi trước mà tránh chứ.
  • TanNg
    Lập dân vệ 99 thì sẽ có thôi.