9 Bình luận
 • kedienro
  @hansnam mấy người quan tâm quá vô tù hết mie rồi còn đâu hehe. Giới trẻ phải biết nhìn gương người đi trước mà tránh chứ.
 • TanNg
  Lập dân vệ 99 thì sẽ có thôi.
 • TanNg
  Lập dân vệ 99 thì sẽ có thôi.
 • tancodien
  Đ c m! Cứ mỗi tút quy định tất cả đ viên, công chức phải like một cái ko thì khai trừ, đuổi việc thì thành bố của campaign luôn ấy chứ
 • HansNam
  công nhận chả hiểu sao giới trẻ bây giờ ít quan tâm đến Đảng, đến chủ nghĩa Mác Lênin
  • kedienro
   @hansnam mấy người quan tâm quá vô tù hết mie rồi còn đâu hehe. Giới trẻ phải biết nhìn gương người đi trước mà tránh chứ.
 • motbit
  Vậy thì phải bỏ facebook, lập ra cái mạng, tot.vn. sẽ chỉ có tin tốt, người tốt, việc tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt, anh em tốt.
 • Thin_pig
  Tin tốt vẫn đầy trên Fb, nhưng nó lại là tin tốt với dân chứ không phải tin tốt với nhà cầm quyền và tuyên giáo!
 • ducmanno1
  Có chợ tốt rồi mà
Website liên kết