1 Bình luận
  • minute9999
    Em thì ủng hộ thằng Cam fát hành, bởi nó với mình sát nhau sao ko mua để sát nhập luôn, bớt lo thằng Khựa
Website liên kết