8 Bình luận
  • tuanna0703
    Kinh của nàng mỗi tháng có 1 lần kéo dài có 1 tuần và đến tầm trên 40 tuổi là mất kinh làm thế nào để ta có thể tu luyện cả đời đây. Nhưng thôi ta cứ ở lại với nàng đến khi mất kinh rồi lại tìm nguồn kinh khác.
Website liên kết