2 Bình luận
  • dvq
    chứng tỏ bộ trưởng bộ y tế yếu thế nên bị bắt nạt thôi chứ có gì đâu (tất nhiên cũng ko đủ tiêu chuẩn), còn hàng nghìn ông kia kiểu gì chẳng có hàng lô ko đủ chuẩn nhưng vẫn trót lọt ...
  • JonnyTeo
    Nhịn 1 bước tiến 3 bước
Website liên kết