2 Bình luận
  • htainger
    Linkgay Ra chức năng block thì bác chủ bị chích đầu tiên nhé
  • hai_nv
    Quá khứ thì đã qua/ Tương lai thì chưa tới (Mà chẳng biết có tới được không? ) / Hãy quán chiếu sự sống/ Trong giây phút hiện tại...
Website liên kết