16 Bình luận
  • hao29
    Boxit Tây Nguyên là chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước.... Vẫn nhớ như in cái câu này.
  • dangquang1020
    Ô nhiễm tè le ra rồi chứ còn nguy cơ gì nữa
Website liên kết