1 Bình luận
  • KaZaT
    Nhớ ngày xưa c1 mỗi tối em chỉ ngồi đúng 30p là xong toàn bộ mọi thứ. Cảm thấy học chả có tí áp lực mẹ gì.
Website liên kết