Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • KaZaT
    Nhớ ngày xưa c1 mỗi tối em chỉ ngồi đúng 30p là xong toàn bộ mọi thứ. Cảm thấy học chả có tí áp lực mẹ gì.