1 Bình luận
  • aaveidt
    VCB ngoài việc đông người dùng thì ko thấy có gì hay.
    Phí lắt nhắt vô cùng khó chịu, chuyển khoản tối không được.
    Về mặt kỹ thuật thì cực ngu , IB và app phải xài 2 acc, tận cùng của ngu dốt
Website liên kết