7 Bình luận
  • dreamy_sailor
    Tự nhiên nghe lời thành phố mới tới chỗ đó đầu tư. Đầu tư đã rồi không dời dân lại đi đóng cửa công ty
  • Duy_Truong
    Đọc bài thì thấy có vẻ thành phố mới là bên sai, cái hơn là có quyền thổi còi thôi.
Website liên kết