Trở lên trên
Viết bình luận 2 Bình luận
  • TanNg
    Vietjet bảo không nhé
  • THL
    định cho ông doanh nhân góp vốn 1 tỷ có mục đích gì nhỉ ? Nói chung càng nhiều hãng vào thì thêm nhiều lựa chọn, air asia trước giờ chưa có công ty con chính thức ở VN nhưng làm ăn cũng tốt, chỉ là đại diện qua một đại lý nên xử lý khiếu nại khá là lôm côm, nếu chính thức mở công ty con ở VN thì ủng hộ thôi.