28 Bình luận
  • choicoitute
    trừ tất cả các ngân hàng dùng 6 sô thif còn lại thường dùng 4 số....không cái nào dùng3 hay 2 hay1 cả các cụ nhé
Website liên kết