2 Bình luận
  • phonglee2404
    Bị dính mác người TQ là bán ế ak.
  • henryford
    Đúng như báo chí dự đoán, sau nhiệm kỳ đầu bình định và quản lý chặt chẽ, nhiệm kỳ 2 ông Tập đã cho doanh nghiệp bung lụa, chẳng mấy mà TQ mua cả thế giới
Website liên kết