4 Bình luận
  • dominhquan
    Chuyển sang làm giá "kiểu Mỹ" và tăng thuế mt "kiểu Việt".
  • dohoia
    Mỹ ngày xưa om dầu chờ các nước khác hết thì làm giá, đe'o ai ngờ xe điện phát triển nhanh cmn quá giờ ko bán thì 10 năm nữa trẻ con Mỹ ra đời còn ko hình dung được ngày xưa sao phải bơm cái thứ hôi hôi đó vào xe
Website liên kết