1 Bình luận
  • cutataxoa
    Vụ này thấy đăng có 2.700 tỷ thôi, đến phiên của thầy T. @Ohisee thì giá trị có thể cao gấp 10 lần.
    Đơn vị tính lúc đó là Bitcoin
Website liên kết