11 Bình luận
 • AvanSutoLatsu
  Cả một đất mước trở thành bãi chiến trường để các cường quốc tranh giành sự ảnh hưởng
 • cuongconan
  Cả đất nước nồi da nấu thịt, bị tàn phá gần 100%. Cái giá của hòa bình thật khủng khiếp.
  Chiến tranh giữa các phe phái, dân tộc, băng nhóm, các quốc gia trong khu vực đẩy người dân vào địa ngục trần gian.
 • vnsm
  Các nước lớn SX ra vũ khí mới, thiếu sân bãi thực chiến, giờ thì ngon rồi.
 • dominhquan
  Chiến tranh thì các bên đều là kẻ thua trận. Mẽo luôn xen vào các quốc gia khác để rồi người chịu thiệt thòi hơn cả chính là đất nước đang xảy ra chiến tranh. Hoang tàn, mất mát .... Chiến tranh VN, Chiến tranh Triều Tiên là những bằng về mất mát và "danh nghĩa hòa bình" của Mẽo.
 • doivuithe
  Có phải đánh nhau trực diện đâu mà trời giáng
  Đánh lại lính đánh thuê Nga, mà tin thì cũ rích
 • AnhCu
  Nên hay quý trọng những giấy phút hòa bình, và làm cho đất nc giàu mạnh lên.
  Ps: lên soha đọc laya điệu ngược lại so với tiêu đề
Website liên kết