15 Bình luận
  • vadaihiep
    Rẻ thế có khi để nở tại vườn rồi cho thuê vào chụp ảnh lại kiếm hơn.
  • cuong205a
    Bình Dương cận Tết 140k/bó 10 cành héo queo
    qua Tết 35k/bó 10 cành tươi căng
    công bằng ở đâu?
Website liên kết