10 Bình luận
  • htainger
    Nghe bảo đem cả ngàn cảnh sát ra bảo vệ mà tại sao không đem thêm được 1 chú csgt lại đó đứng thay con chó có phải sinh động hơn không, hix
Website liên kết