Trở lên trên
Viết bình luận26 Bình luận
  • downfall
    Không phải xót xa ... mà là xót ruột. Hồi bé ăn mặn giỏi ghê gớm