11 Bình luận
  • gwens83
    62% là hơi ít.

    Picasso nói: Mọi phụ nữ đều là những cái máy đau khổ.
  • hungskate
    Tình dục trong ty khá quan trọng vs em. Cái cách 2 ng thực hiện điều đó có hoà hợp k, có cùng nhịp k. E k thích cái kiểu oằn tà là vằn, cắn cấu, hay vồn vã...mới yêu bao cảm xúc tốt đẹp thấy vui lắm nhưng lúc have xxx rồi tự dưng mất hết cảm xúc nếu k hợp =_=
Website liên kết