3 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Con ruột đối xử như con ghẻ... con ghẻ thì làm như ông nội nhà người ta...
  • chaududan
    Samsung mà rút khỏi VN thì bao nhiêu công nhân thất nghiệp?
  • inthenowhere
    Cái này do chính sách mà, kêu gì họ được. Họ là tư bản, lợi nhuận đầu tư đặt hàng đầu. Mời họ như cụ tổ ấy, lại vào khu kinh tế nữa thì gần nhiư ko thu đc thuế chục năm đầu
Website liên kết