Trở lên trên
Viết bình luận 1 Bình luận
  • Bpearl
    @tanng sao em không thấy đề cập tít phụ nhỉ?

    Em thắc mắc như thế nào thì gọi là người yếu kém? Hạn chế "sân sau", COCC bằng cách nào?