2 Bình luận
 • SeineRiver2
  Việc chê người, người chê việc
 • Bigpanda
  Công ty mình tuyển cả năm vừa rồi gần 120 ứng viên chọn được 02 người.Thử việc pass được 01 người.
  Nhân sự chính cũng nhờ các mối quan hệ kéo về hoặc giới thiệu, song song khuyến khích thưởng cho việc ứng tuyển nội bộ.
  Nhân sự qua kênh phổ thông rủi to cao, 40% ko có kỹ năng phỏng vấn hợp tác
  Head hunter thì 1 số cv ổn lại chảnh và có vẻ bất cần (50%)
  Song song coi lại bên HR công ty đã đủ kỹ năng nói chuyện với ưng viên không.
  Tuyển nhân sự luôn là bài toán khó, không riêng ở Việt Nam.
Website liên kết