Trở lên trên
Viết bình luận2 Bình luận
  • nhatlamottit
    Có khi đc phong ttt cũng nên
  • dreamy_sailor
    VN thì bị trẻ trâu chử SML, có khi còn có thằng ngược dòng hùa theo, mấy người biết thì lắc đầu bỏ đi. Bà này đc trả lời lịch sự thế còn gì.