3 Bình luận
 • doivuithe
  Biết là chuyện bịa nhưng cũng thấy hay
 • anhien
  Vạn người quen có mấy ai là bạn
  Trăm loại bạn có mấy loại là thân
  Chục người thân có mấy người là tốt
  Một, hai người tốt liệu có được bền lâu.
Website liên kết