7 Bình luận
 • TanNg
  Tầng lớp này đặc biệt quan trọng với Việt Nam, ở vài mặt

  - Họ có tiền thì họ sẽ chi tiêu, thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ tầm trung phát triển. Kéo theo kinh tế phát triển và việc làm, chuyển dịch nền kinh tế tiêu dùng và theo đó là sản xuất về bình quân thế giới hơn, đưa chuẩn mực sống lên cao hơn
  - Họ có tiền thì một số trong họ sẽ mở doanh nghiệp, đầu tư làm ăn. Do họ sống trong tầm lớp này, nên sản phẩm và dịch vụ của họ cũng sẽ thiên về thúc đẩy kinh tế tầm trung hơn.
  - Họ có tiền thì họ tăng tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ do lớp nghèo cung cấp, giúp kéo cả lớp này lên theo.
  - Các công ty họ mở ra thường là công ty nhỏ, năng động và tạo ra các cơ hội kinh tế mới, tương lai sau này phát triển thành các tập đoàn lớn.

  Tuy nhiên các chính sách thuế và bảo hiểm xã hội của Việt Nam cơ bản là đã triệt tiêu, triệt thoái các hiệu ứng trên thông qua các cơ chế sau
  - Các kiểu thuế, phí hiện tại đều tập trung vào các sản phẩm mà tầng lớp trung lưu tiêu dùng
  - Thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ rất cao với khung thu nhập rất thấp. Chưa kịp tích lũy vốn để đầu tư thì đã bị đánh thuế, mở doanh nghiệp nhỏ xong có lãi lại ăn quả chưởng thuế phí tiếp --> cơ hội doanh nhỏ biến thành doanh nghiệp lớn sẽ rất yếu
  - Nhóm doanh nghiệp nhỏ hầu như không được ưu đãi, hỗ trợ gì do họ chưa đủ quy mô để được chú ý, tuy vậy thuế bị đánh tương đương doanh nghiệp lớn.

  Tầng lớp này đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và sáng tạo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hầu như các phát minh, sáng chế đều bắt nguồn từ những người xuất thân từ các gia đình trung lưu, hầu như không có từ những người xuất thân từ những gia đình giàu có và rất ít từ những người xuất thân từ các gia đình nghèo.
 • TanNg
  Tầng lớp này đặc biệt quan trọng với Việt Nam, ở vài mặt

  - Họ có tiền thì họ sẽ chi tiêu, thúc đẩy các sản phẩm và dịch vụ tầm trung phát triển. Kéo theo kinh tế phát triển và việc làm, chuyển dịch nền kinh tế tiêu dùng và theo đó là sản xuất về bình quân thế giới hơn, đưa chuẩn mực sống lên cao hơn
  - Họ có tiền thì một số trong họ sẽ mở doanh nghiệp, đầu tư làm ăn. Do họ sống trong tầm lớp này, nên sản phẩm và dịch vụ của họ cũng sẽ thiên về thúc đẩy kinh tế tầm trung hơn.
  - Họ có tiền thì họ tăng tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ do lớp nghèo cung cấp, giúp kéo cả lớp này lên theo.
  - Các công ty họ mở ra thường là công ty nhỏ, năng động và tạo ra các cơ hội kinh tế mới, tương lai sau này phát triển thành các tập đoàn lớn.

  Tuy nhiên các chính sách thuế và bảo hiểm xã hội của Việt Nam cơ bản là đã triệt tiêu, triệt thoái các hiệu ứng trên thông qua các cơ chế sau
  - Các kiểu thuế, phí hiện tại đều tập trung vào các sản phẩm mà tầng lớp trung lưu tiêu dùng
  - Thuế thu nhập cá nhân có tỷ lệ rất cao với khung thu nhập rất thấp. Chưa kịp tích lũy vốn để đầu tư thì đã bị đánh thuế, mở doanh nghiệp nhỏ xong có lãi lại ăn quả chưởng thuế phí tiếp --> cơ hội doanh nhỏ biến thành doanh nghiệp lớn sẽ rất yếu
  - Nhóm doanh nghiệp nhỏ hầu như không được ưu đãi, hỗ trợ gì do họ chưa đủ quy mô để được chú ý, tuy vậy thuế bị đánh tương đương doanh nghiệp lớn.

  Tầng lớp này đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và sáng tạo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy hầu như các phát minh, sáng chế đều bắt nguồn từ những người xuất thân từ các gia đình trung lưu, hầu như không có từ những người xuất thân từ những gia đình giàu có và rất ít từ những người xuất thân từ các gia đình nghèo.
 • tuanna0703
  - Nhóm doanh nghiệp nhỏ hầu như không được ưu đãi, hỗ trợ gì do họ chưa đủ quy mô để được chú ý, tuy vậy thuế bị đánh tương đương doanh nghiệp lớn.

  Cần lắm 1 chính sách phù hợp cho DN SME. Các chính sách hiện tại đang vô hình giết chết doanh nghiệp SME khi nó chuẩn bị thay đổi size.
 • MorningSi
  Trình bày với với bạn bè thấy ai cũng than nghèo, những người có ô tô chắc mới đúng dân trung lưu.
 • Bigpanda
  Mấy ông thượng lưu trả lương cho đám này
  Song song mấy ông nhà nước ko thấy ông nào >18tr/ tháng, nên đất nước Việt Nam không phụ thuộc vào ....
Website liên kết