8 Bình luận
  • TanNg
    Telegram nó có lợi thế là cả một platform với một đống user tương tác mạnh, sản phẩm ngon, đội ngũ siêu giỏi và cả đống developer đang hoạt động trên đó. Đây đầy là các yếu tố key để có thể thành công, trong lúc đó các nhóm coin tech khác chỉ có technology lõi, chứ không có thực tế với trải nghiệm user.

    Như vậy về coin tech nó không cần bứt phá hơn người, nó chỉ cần làm ngang thằng khác thì khả năng thành công đã cao hơn rất nhiều. Với trình độ của team telegram thì gần như chắc chắn là họ làm ít nhất cũng ngang đội khác.
Website liên kết