4 Bình luận
  • TuyPhong
    Đang là thời kỳ khai sáng mà.
  • henryford
    Cty lớn ở Mỹ nó huy động nhà đầu và tiếp cận vốn tốt thật, ông này mà lỗ vậy ở VN mình thì theo vinasuki lâu rồi,
    Nghe nói bác Xuân Kiên về sau còn ko vay được vốn, phải thế chấp cả nhà để vay tiền xong vẫn toi
Website liên kết