Trở lên trên
Viết bình luận 20 Bình luận
 • ntmj27
  15. Thụy sĩ
  16. Pakistan
  17. Esperanto
  18. Israel
  19. Cispadane
  20. Norway
  21. Hungary
  23. Sweden
  24. Chịu

  Em thuộc được tầm 200 nước và vùng lãnh thổ