7 Bình luận
  • luanth
    @tbtvsg sủa gì vậy. Ai đạp trúng đuôi mày à
  • adsdqwdc
    Một đòn đánh để răng đe : tụi bay không được yêu nước - không được yêu môi trường - và phải thân với giặc...
Website liên kết