3 Bình luận
  • Bpearl
    Dành cho những người còn niềm tin mãnh liệt vào tác động lý hóa. Xu hướng hiện nay là sinh học phân tử, để cơ thể tự diệt tế bào bệnh thay vì can thiệp bằng hóa chất, vật lý từ bên bên ngoài.
Website liên kết