1 Bình luận
  • Bpearl
    Bắt chước phát triển mảng thực phẩm như Pepsi? Snack của Pepsi ăn hơi chán.

    Chúng tôi sẽ tiến hành thử nghiệm - nghĩa là học hỏi từ ngành công nghiệp công nghệ, 1.0, 2.0, 3.0 
    -Hoang mang quá
Website liên kết